Chính Sách Quyền Riêng Tư – Privacy Policy

Giới thiệu

Playoverload không chỉ tạo ra thông tin để phục vụ nhu cầu của người dùng mà chúng tôi còn luôn cố gắng để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Hiện nay, việc thu thập thông tin người dùng thông qua mạng internet bằng cách đăng ký của người dùng hoặc thông qua các phương thức khác như: Khảo sát người dùng, chương trình trao thưởng,… thì vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng là rất quan trọng và trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Playoverload để thiết lập Chính sách quyền riêng tư và chúng tôi cam kết sẽ quản lý website một cách nghiêm chỉnh nhất để đảm bảo mọi quyền lợi của người dùng. Và giúp cho thông tin của bạn được an toàn. Chúng tôi mong rằng người dùng sẽ luôn hài lòng với dịch vụ của Playoverload. Đồng thời, người dùng cũng cần có các biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của mình như: Không tiết lộ thông tin cá nhân, không sửa đổi trái phép và nếu phát hiện các hành vi như: Rò rỉ thông tin, ăn cắp thông tin cá nhân,… hãy khiếu nại cho đội ngũ nhân viên của Playoverload được biết để có biện pháp xử lý.

Định nghĩa thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Playoverload, có thể được sử dụng để nhận dạng mội cá nhân hay tổ chức thông qua: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nơi ở,… hoặc bất kì thông tin nào khác để nhận dạng cá nhân hoặc tổ chức đó.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi Playoverload thực hiện thu thập thông tin cá nhân của người dùng thông qua mạng internet thì nhà phát hành sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản đó là thông tin đó được đăng ký hay cung cấp một cách tự nguyên do người dùng thực hiện.

Playoverload sẽ chỉ thực hiện thu thập thông tin cá nhân trong mức cho phép để hoàn tất quá trình thu thập thông tin của chúng tôi và mục đích đó được công khai rất rõ ràng và cụ thể. Nếu người dùng không muốn cung cấp thông tin cá nhân mà Playoverload yêu cầu thì bạn có thể từ chối. Và toàn quyền quyết định vấn đề này thuộc về bạn. Nếu từ chối cung cấp thông tin thì người dùng có thể không nhận được một số dịch vụ do website cung cấp.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân

Khi Playoverload đề nghị người dùng cung cấp thông tin cá nhân thì chúng tôi sẽ công khai mục đích của quá trình thu thập này và phương thức sử dụng thông tin và tiến hành thu thập trong giới hạn cho phép.

Quy tắc chung giới hạn sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ở các mục đích sau. Bên cạnh đó khả năng sử dụng thông tin cá nhân cho những mục đích khác, có thể là: Dữ liệu thống kê ở biểu mẫu.

– Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà người dùng muốn.

– Cải tiến dịch vụ cho người dùng.

– Cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Để đảm bảo bảo mật thông tin cho người dùng thì Playoverload cam kết không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba bất kì, trừ những trường hợp sau:

– Người dùng đồng ý tiết lộ thông tin của mình cho bên thứ ba;

– Thông tin cá nhân của người dùng được tiết lộ cho công ty liên kết. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm bởi chúng tôi có thỏa thuận về việc bảo mật thông tin. Và việc lấy thông tin chỉ nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân.

– Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được xử lý vào dữ liệu thông kê và không tiết lộ danh tính của người dùng.

– Luật yêu cầu tiết lộ.

Sử dụng thư trực tiếp

Playoverload sẽ không dùng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế,… người dùng đã cung cấp trừ những trường hợp kể trên cho hoạt động gửi thư trực tiếp mà chưa được sự cho phép của người dùng. Thế nhưng, trong trường hợp người dùng đã đồng ý ở một thời điểm nào đó thì Playoverload sẽ sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp để gửi thông báo về tài khoản của bạn.

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân

Nếu người dùng muốn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà Playoverload hiện đang sở hữu hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên thông qua kênh hỏi đáp đã được định sẵn trên website. Và sau khi xác minh chính xác danh tính của người yêu cầu, Playoverload sẽ tiết lộ hoặc cấp quyền chỉnh sửa hay xóa thông tin cho bạn trong thời gian phù hợp.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu người dùng muốn kiểm tra thông tin của mình hãy liên hệ với bộ phận nhân viên trả lời câu hỏi của người dùng hoặc liên hệ trực tiếp trên website nơi đã người dùng để thực hiện cung cấp thông tin cá nhân.

Nếu người dùng chưa biết cách liên hệ hoặc bạn muốn hỏi những vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân mà bạn đã tự cung cấp trên website thì hãy sử dụng biểu mẫu câu hỏi.

Quản lý thông tin cá nhân

Quản trị viên của website Playoverload duy trì hoạt động quản lý vô cùng nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã được thu thập từ người dùng. Và quản trị viên sẽ thực hiện những biện pháp phù hợp để ngăn chặn hành vi sử dụng hay sửa đổi trái phép thông tin đó. Khi các điều khoản sử dụng được đăng tải công khai trên website, những điều khoản sử dụng được ưu tiên áp dụng với Chính sách về quyền riêng tư này.

Xử lý thông tin cá nhân

Khi người dùng đặt câu hỏi hay đề nghị cung cấp ca ta lô,… người dùng sẽ nhận được yêu cầu đăng nhập thông tin cá nhân trên website của Playoverload. Playoverload cam kết sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng bằng hình thức như: Thực hiện kiểm soát bảo mật dựa trên Chính sách về quyền riêng tư.

Ngoài trường hợp kể trên thì người dùng có thể sử dụng dịch vụ của website mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân.

Sử dụng bọ web

Chúng tôi sử dụng bọ web với mục đích kiểm tra tần suất truy cập trang web cụ thể. Và dựa trên những dữ liệu đã thông kê được thông qua việc sử dụng bọ web thì chúng tôi sẽ dùng để cải tiến website.

Sử dụng nhật ký truy cập

Khi người dùng sử dụng website của Playoverload thì nhật ký truy cập như: Địa chỉ IP sẽ được ghi lại. Việc lấy thông tin này có mục đích theo dõi tần suất truy cập của người dùng vào website. Chúng tôi không sử dụng thông tin này với bất kì mục đích nào khác như: Sử dụng để nhận dạng người dùng, trừ trường hợp yêu cầu xác thực của bạn.

Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba

Playoverload sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với việc thu thập thông tin cá nhân tại các website của những đơn vị khác được giới thiệu ở trên website của Playoverload.

Hiểu biết khác

Website Playoverload luôn cố gắng, nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người dùng. Thế nhưng, chúng tôi chỉ có thể bảo mật thông tin ở giới hạn cho phép chứ không thể đảm bảo việc bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển đến cho Playoverload. Mỗi người dùng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc truyền dữ liệu an toàn.

Playoverload khuyến nghị người dùng nên thực hiện những biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với mạng internet. Playoverload có thể thực hiện thay đổi Chính sách quyền riêng tư vào bất kì thời gian, thời điểm nào. Và thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên website của Playoverload.

 

X